Sağlık

Sağlık

Hiç şüphesiz sağlık, her insanın en temel ihtiyacıdır. Her şeyin başı diye tabir ettiğimiz sağlık; elden gittiğinde, başka hiçbir kıymet onun yerine geçemez. Ne yazık ki, sağlıklı bir hayatı tesis edebilmek, dünyanın her yerinde kolay değildir.

En temel ihtiyaçların zamanında karşılanamaması, beraberinde bir takım hastalıkları da getiriyor. İmkânsızlıklar, yetersiz beslenme ve çevre faktörlerinin de etkisiyle, hastalıklar ölümlerle sonuçlanabiliyor. İmkânı olanın, baş ağrısına tahammül edemediği dünyada, niceleri acılara ve ağrılara maruz bir şekilde hayatını kaybedebiliyor.

Sağlıklı bir toplumun tesis edilmesi, ülke ekonomisi ile doğrudan alakalıdır. Ekonomik açıdan geri kalmış ülkeler, yeterli beslenme ve hijyen problemi ile karşılaşınca, hastalıklar kendini göstermeye başlıyor.