Su Kuyusu

Su Kuyusu

Su, tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Tek başına eksikliği, insanın hayatına mal olabilen su, yeterli miktarlarda olmaması da kuraklığa ve dolayısıyla kıtlığa sebep olmaktadır.  Bitkilerin, hayvanların ve insanların hayatında, çok önemli bir yere sahip olan suyun, ihtiyacı karşılayacak miktarlarda olmadığı yerlerde, maalesef insanlar, susuzluk ve gıda sıkıntısı çekmektedir. Hızlı nüfus artışı, küresel ısınma, doğal kaynakların elverişli kullanılamaması, hızla gelişen sanayileşme gibi dünya üzerinde değişen faktörler de, bazı bölgelerde suya erişimi daha da zorlaştırıyor.

Suriye, coğrafi konumu itibariyle istikrarsızlık, doğal kaynakların israf edilmesi ve iklim değişikliği, her geçen gün bölge insanı adına temiz suya erişimi daha da zorlaştırıyor. 

 

Su Hayatın Kendisidir.

Su, hayat sahiplerinin temel ihtiyaç kaynaklarından birisi olmakla beraber doğal kaynakların da en önemlisidir. Dünyanın yaklaşık yüzde 70’i sularla kaplıdır. 

Mevcut suyun %97’sini okyanuslar ve denizlerdeki tuzlu su oluşturmaktadır. Geriye kalan %3’lük kısmını ise canlıların ihtiyaçlarını karşılayan tatlı sular oluşturmaktadır. Bu %3’lük su miktarının dünya üzerindeki bir eşit dağılımı da söz konusu değildir.

 

Suriye'de Suyun Serüveni

Suriye'de, su içmek, abdest almak, temizlik yapmak hiç kolay değil.  Suya ulaşmak, ulaştıktan sonra temiz tutmak başlıca bir sorun.

Suya rahatça ulaşmayan insanlar, su bulmak için kilometrelerce yürümek zorundalar. Biraz daha imkânı olan aileler,  tanker adını verdikleri hayvan gücüyle yürüyen araçları kullanmaktadırlar.

İşte bu tankerlerle suyu evlerine ulaştırırlar. Tankerlerin demirden olması, eski, bakımsız ve paslı olmaları da pek sağlıklı olmadıklarını gösteriyor.

Bu şekilde gideceği yere ulaşan su, tankerden su içtikleri topraktan yapılma kapların içine aktarılıyor.

İçmek için kullanacakları suyu, topraktan yapılma bu kaplara aktardıktan sonra, geriye kalan suyu temizlik için genellikle evlerin dışında bulunan, varillere doldurarak buradan kullanıyorlar. Suyun durgun olması, saklanılan kapların yeterince sıhhi olmaması, havanın da oldukça sıcak olması hastalıklara davetiye çıkarıyor. Tabi bu şekilde elde edilen su ile de tam anlamıyla bir temizlik yapılamıyor. Çünkü suyu her zaman getiremiyorlar.

Yukarıda resimde bulunan ibriklerin ne olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Resimde, bir caminin önünde bulunan şadırvanı görüyorsunuz. Namaz kılmaya gelenler buradan abdest alıp, camiye geçiyorlar.

Buraya da su yine aynı şekilde insan ya da hayvan gücüyle getiriliyor.

 

Bunları müşahade ettikten sonra bizlere düşen,

Sadakat Derneği olarak; bu hayat şartlarında yaşayan insanlar için bir şeyler yapmak gerektiğinin farkındayız.

Onların hayat standardını, sadece evlerine yakın bir yerde açılacak bir kuyuya destek olarak yükseltebilirsiniz. Bizlerin var olduğunun farkında bile olmadığı bu nimetler, başkaları için hayat-memat meselesi olabiliyor.